اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات نوزادان

نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبه روی مدرسه معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول، مرکز تحقیقات نوزادان
شماره تماس:07136122218
پست الکترونیک:  neonatal@sums.ac.ir  
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com