رئیس مرکز

 
 نام و نام خانوادگی:
دکتر شهناز پور آرین
مرتبه علمی:
دانشیار تمام وقت آموزرشی مرکز
 (فوق تخصص نوزادان)
Google Scholar & H-Index

Pub med-Link
Scopus-link
پست الکترونیک:
porarish@sums.ac.ir
شماره تماس:
07136281891-218

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com