اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنفرانس علمی یکروزه سندروم دیسترس تنفسی در تاریخ سه شنبه 19/12/93در محل تالار اقبال بیمارستان نمازی1393-11-26

احتراماً کنفرانس علمی یکروزه سندروم دیسترس تنفسی نوزادان  در تاریخ سه شنبه 19/12/93در محل تالار اقبال بیمارستان نمازی ساعت 10-8 صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر سید مستجاب رضوی  با همکاری انجمن متخصصین کودکان و مرکز تحقیقات نوزادان برگزار خواهد شد. کنفرانس فوق دارای امتیاز اموزش مداوم نیز می باشد جهت ثبت نام به سایتircme.ir مراجعه بفرمایید.

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com