اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنفرانس علمی یکروزه تکامل در کودکان

marzieh dashpeyma

1398-2-17

کنفرانس علمی یکروزه تکامل در کودکان در تاریخ 30/3/98 با 3 امتیاز آموزش مداومدر محل سالن کنفرانس مجتمع ولایت خیابان نیایش با همکاری مرکز تحقیقات نوزادان و انجمن متخصصین اطفال برگزار می گردد.

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com