اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنفرانس علمی یکروزه تشنج در کودکان و نوزادان در تاریخ پنج شنبه 8/5/1394 در محل سالن کنفرانس مجتمع ولایت با 4 امتیاز باز آموزی1394-3-30

احتراماً کنفرانس علمی تشنج در کودکان و نوزادان  در تاریخ پنج شنبه 8/5/94 در محل سالن ولایت خیابان نیایش  ساعت 17-8 صبح با همکاری انجمن متخصصین کودکان و مرکز تحقیقات نوزادان برگزار خواهد شد. کنفرانس فوق دارای 4  امتیاز اموزش مداوم نیز می باشد جهت ثبت نام به سایتircme.ir مراجعه بفرمایید.

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com