اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنفرانس علمی یکروزه یبوست در شیرخواران و کودکان

marzieh dashpeyma

1396-6-14

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com