کتاب های موجود در مرکز تحقیقات نوزادان

Books in Persian
Books in English
چگونگی استفاده و مراقبت از تجهیزات بخش نوزادان
Assisted ventilation of the neonate
درسنامه احیاء نوزاد
NELSON Essentials of Pediatrics
راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان
Neonatal - Perinatal Medicine
 (Diseases of the Fetus and Infant)
بهداشت و سلامت مادر و کودک
Atlas of Human Histology
FTTو بررسی اختلالات رشد در شیر خواران و کودکان
Neonatal & Pediatric Respiratory Care
بیماری های کلیه و ادراری تناسلی در نوزادان
 
Mofid Children’s Hospital Teaching File Series(Pediatric Chest)
حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک
 
اطلس ناهنجاری های مادرزادی اطفال
  
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com