طرح های پژوهشی غیر پایان نامه ای مرکز

ردیف
عنوان
مجریان طرح
نوع طرح
1
تعیین فراوانی بیماری های متابولیک در بیماران مشکوک بر اساس
دراستان فارس طی سالهای2011-2007Tandem MassSpectrometry
سال1392 
دکترنرجس پیشوا
غیر پایان نامه ای
2
علائم بالینی و یافته هایMRI,DEI مغز در 30 نوزاد فولترم با هیپربیلی روبینمی شدید
سال 1390
دکترسرور اینالو
غیر پایان نامه ای
3
بررسی تغییرات رپلولاریزاسیون در نوار قلب نوزادان مبتلا با آسفکسی و رابطه آن بامرگ و میر وشدت آسفیکسی
سال 1389
دکترنرجس پیشوا
غیر پایان نامه ای
4
بررسی مقایسه دو روش پوستی و سرمی اندازه گیری بیلی روبین در نوزادان زرد مراجعه کننده به بیمارستان نمازی
سال 1389
دکترفریبا همتی
غیر پایان نامه ای
5
مقایسه روش جدید اندازه گیری بیلی روبین از طریق روش غیرتهاجمی پوستی با روش متداول اندازه گیری بیلی روبین خون به روش کاپیلاری در غربالگری نوزادان از نظر ابتلا به زردی شدید
سال 1389
دکترفریبا همتی
غیر پایان نامه ای
6
بررسی میزان شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان ترم سالم در بیمارستان شهید رجایی گچساران
سال 1392
دکترنرجس پیشوا
غیر پایان نامه ای
7
بررسي اختلالات تكاملي در نوزادان با وزن کمتر از 2500گرم مبتلا به اختلالات تنفسي بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان طي سالهاي 1393-1392 بر اساس آزمون ASQ در بيمارستان حضرت زينب (س) شيراز
سال 1393-1392
دکتر سید مستجاب رضوی
غیر پایان نامه ای


طرح های پژوهشی پایان نامه ای مرکز

ردیف
عنوان
مجریان طرح
نوع طرح
1
 
بررسی نقش سونوگرافی در تعیین محل لوله داخل تراشه نوزادان بستری شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترنرجس پیشوا
پایان نامه ای
2
 
بررسی تاثیر درمان زودرس با متیل گزانتین در کاهش عوارض نوزادان نارس در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترنرجس پیشوا
پایان نامه ای
3
 
بررسی اثر ارسوداكسی كولیك اسیدبر زردی غیر مستقیم در نوزادانی كه تحت فتوتراپی قرار می گیرند
دکترنرجس پیشوا
پایان نامه ای
4
بررسی اثر مکمل خوراکی کارنتین در آپنه نوزادان نارس
دکترنرجس پیشوا
پایان نامه ای
5
 
اندازه گیری زاویه کارینا برای تشخیص مجرای شریانی باز در نوزادان پره ترم
دکترفریبا همتی
پایان نامه ای
6
 
تعیین محدوده طبیعی اندازه بطن های جانبی در سونوگرافی مغز نوزادان نارس با سن حاملگی 26 تا 35 هفته
دکترفریبا همتی
پایان نامه ای
7
 
تعیین شیوع ناشنوایی دو طرفه شدید مادرزادی در نوزادان متولد سالهای 90-89 در برخی بیمارستان های شهرستان شیراز و مرودشت
دکترفریبا همتی
پایان نامه ای
8
 
بررسی ارتباط سطح اریتروپویتین خون بند ناف با خونریزی داخل بطنی درنوزادان نارس 26تا34 هفته
دکترفریبا همتی
پایان نامه ای
9
 
بررسی تأثیر تأخیر در کلامپ بند ناف در مقایسه با کلامپ سریع بند ناف در بروز خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر یا مساوی 34 هفته در بیمارستان حافظ و حضرت زینب شیراز در سال 1391-1392
دکترفریبا همتی
پایان نامه ای
10
 
شیوع باز بودن کانال مجرای شریانی در نوزادان نارس بستری در بخش نوازادان بیمارستان حافظ شیراز از سال 1391-1392
دکترشهناز پورآرین
پایان نامه ای
11
 
بررسی اثر دوز بالای ایبوبروفن خوراكی در درمان مجرای شریانی در نوزادان نارس
دکترشهناز پورآرین
پایان نامه ای
12
برسی وضعیت كاتتر ورید نافی در نوزادان با اكوكاریوگرافی
دکترشهناز پورآرین
پایان نامه ای
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com