پایان نامه ها

1- فراوانی عفونت ادراری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری در سال 1386 پایان نامه دکترای حرفه ای(دکترسیدمحسن دهقانی)

2- بررسی تاثیر برخی غذاها {ماهی و خیار} بر روی آستانه تشنج در موش های آزمایشگاهی پایان نامه دکترای حرفه ای(دکترسرور اینالو)

3- بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به تیروزینمی کاندیدای پیوند کبد طی سال های 1385 تا 1388 پایان نامه دکترای حرفه ای(دکترسیدمحسن دهقانی)

4- بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به هپاتیت اتوایمیون طی سال های 88-1380 پایان نامه دکترای حرفه ای(دکترسیدمحسن دهقانی)

5- بررسی تاثیر استفاده از کلاه بر سطح سرمی کلسیم و منیزیم در نوزادان سررس مبتلا به هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم در حین فتوتراپی-شیراز1390 پایان نامه کارشناسی ارشد(دکترنرجس پیشوا)

6- مقایسه تاثیر قنداق و تغذیه با شیر مادر و اثر ترکیبی آن دو بر درد ناشی از واکسیناسیون ب ث ژ در نوزادان متولد شده در بیمارستان مطهری جهرم1389 پایان نامه کارشناسی ارشد(دکترنرجس پیشوا)

7- بررسی اثر مراقبت هم آغوشی بر شدت درد نوزادان نارس هنگام خون گیری از پاشنه پا پایان نامه کارشناسی ارشد(دکترشهنازپورآرین)

8- اثر تحریک بویایی با وانیلین بر آپنه نوزادان نارس بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد(دکترنرجس پیشوا)

9- ارزیابی ریتم تغییرات فشار خون توسط هولتر فشارخون در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 و ارتباط آن با میکروآلبومینوری و کنترل دیابت پایان نامه تخصص(دکترمیترابصیرت نیا)

10- مقایسه ی ریسک فاکتور های فلج مغزی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مطهری در سال 2008 تا 2010 پایان نامه تخصص(دکترسروراینالو)

11- بررسی نتایج درمان علائم بالینی بیماران دچار پرولاپس دریچه میترال با منیزیم در کودکان کمتر از 18 سال وشیوع هایپو منیزیمی در آنها در سالهای 1389- 1388 پایان نامه تخصص(حمید آموزگار)

12- بررسی رابطه اندازه سینوس کرونری با فشار شریان ریوی و فشار دهلیز راست در کودکان {18>سال} مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی پایان نامه تخصص(حمید آموزگار)

13- بررسی شیوع هموگلوبینوپاتی ها و اختلالات غشائ گلبولهای قرمز در نوزادان ترم سالم ایرانی متولد شده در بیمارستان حافظ شهر شیراز در سال 1389 پایان نامه تخصص(نرجس پیشوا)

14- بررسی تغییرات رپولاریزاسیون در نوار قلب نوزادان مبتلا به آسفیکسی و رابطه آن با مرگ و میر و شدت آسفیکسی پایان نامه تخصص(نرجس پیشوا)

15- بررسی ریسک فاکتور های مورتالیتی در کودکان زیر 18 سال کاندیدای پیوند کبد که در سال 1389 به مرکز پیوند کبد بیمارستان نمازی شیراز مراجعه می کنند و طراحی سیستم جدید در ارزیابی مورتالیتی در کودکان پایان نامه تخصص(دکترسیدمحسن دهقانی)

16- بروز سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان تحت درمان با long acting gnRh agonists
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com