پاورپوینت های آموزشی

  -
ونتیلاتور (ventilator) دکترنرجس پیشوا
-  (
Intrauterine Growth Retardation (IUGR دکترنرجس پیشوا
Arterial Blood Gas)  ABG) دکترفریبا همتی
Breast feeding in preterm and low birth weight infantsدکترنرجس پیشوا
retinopathy of prematurity دکترفریباهمتی
  
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com