پاورپوینت های کارگاه آموزشی آکورن

1)  تنفس( دکتر نرجس پیشوا)pdf 
2) اعصاب (دکتر شهناز پوآرین)pdf
3)درمان مایع گلوکز(دکتررضا بهرامی)pdf
4)مواردنیازمندجراحی(دکتر رضا بهرامی)pdf
5)مشکلات تنفسی(دکترفریبا همتی)pdf
6)فرآیند(دکتر مهرداد رضایی)pdf
7)حمایت(دکتر مهرداد رضایی)pdf
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com