دانشجویان
 
مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده همکاری با دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه نوزادان می باشد.
 
از جمله خدماتی که این مرکز به دانشجویان ارائه می دهد عبارتند از:
  •  آشنایی با بیماری های نوزادان به صورت بازدید از بخش های نوزادان در قالب تورهای دانشجویی
  • همکاری با دانشجویان برای انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با نوزادان در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای
  • برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با نوزادان
  • همکاری در ثبت اختراع و هرگونه فعالیت علمی دیگر
فرم عضویت در مرکز تحقیقات نوزادان
فرم های مورد نیاز جهت انجام طرح های پژوهشی
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com